ارائه راهکارهای نوین
نرم افزاری برای سازمان ها

پشتیبانی به آدریان بپیوندید

حوزه های کاری

دیدگاه شرکت آدریان سامانه نوین، ایجاد ارزش افزوده در سازمان مشتری از طریق نظام‌مند نمودن امور جاری، افزایش سرعت و دقت در دسترسی به اطلاعات، ایجاد سامانه‌های پاسخگو با قابلیت اطمینان بالا و در نهایت کسب رضایت یکایک کاربران هر سامانه می‌باشد. این شرکت جهت تحقق این مهم همواره به ارتقای سطح تخصصی کادر فنی و اجرایی و نیز سازماندهی روال‌های داخلی خود ملزم بوده است. امید است با یاری خداوند در دستیابی به اهداف خود و در تعالی هر چه بیشتر سازمان‌های مشتری موفق و پیروز باشیم.

هم اکنون در سامانه های ما

پویایی در سامانه های شرکت آدریان نشان دهنده تلاش مداوم این مجموعه در راستای بهبود عرضه خدمات به مشتریان ماست


24,706,800,000 بایت
حجم تبادل اطلاعات روزانه

21,342 نفر
مراجعه روزانه کاربران

82,356 مورد
تراکنش در روز

15,235,955,056 ریال
گردش اطلاعات مالی در روز