شرکت آدریان سامانه نوین در این نمایشگاه به معرفی خدمات، محصولات و توانمندی های خود در توسعه راهکارهای شهر هوشمند پرداخت. در طی این همایش دو روزه تبادلات ارزشمند و مفیدی با مسئولین و مدیریت شهری و نیز شرکت های فعال در این زمینه شکل گرفت.

لازم میدانیم مقدم کلیه مهمانان عزیز و علی الخصوص حضرات آقایان فراهانی، فرجود، پور سید آقایی و باقرصاد را در غرفه این شرکت ارج نهاده و از دست اندرکاران و ترتیب دهندگان این همایش تقدیر نماییم.