قوانین عضویت

عضویت در سایت تنها ویژه مشتریان شرکت آدریان سامانه نوین و به منظور پشتیبانی و اطلاع رسانی می باشد.

نام کاربری و رمز عبور صادره اختصاصی بوده و ارائه آن به افراد متفرقه ممنوع می باشد.

اطلاعات و اخبار ارائه شده به مشتریان محرمانه بوده و انتشار یا افشای آن تنها با هماهنگی قبلی با شرکت آدریان سامانه نوین امکان پذیر می باشد.