با توجه به حجم و تنوع اطلاعات موجود در سیستم نرم افزاری، اطلاعات موجود به اشکال مختلف قابل برداشت، نتیجه گیری و ارائه می باشد. جهت تامین این تنوع گزارشات و همچنین پویایی سیستم در تولید و ارائه گزارشات، ماژول تولید گزارشات پویا جهت بکارگیری با پایگاه های داده و یا به صورت الحاق به سیستم های نرم افزاری دیگر طراحی و پیاده سازی گردیده است.
گزارش ساز به صورت کاملا تحت وب می باشد و جهت اجرای آن نیاز به نصب نرم افزار خاصی در سیستم کاربران نهایی نخواهد بود سیستم در دو بخش طراحی می گردد که شامل کاربری و مدیریت ابزار می باشد.
در بخش کاربری گزارش ساخته شده پس دریافت پارامترهای مورد نیاز از کاربر یا محیط اجرای برنامه خروجی آنلاین جهت ملاحظه کاربر ایجاد می نماید و همچنین گزینه هایی جهت دریافت خروجی به تمامی فرمت های متداول را در اختیار کاربر قرار می دهد.
بخش مدیریت ابزار شامل تعریف ساختار داده ها، الگوی گزارشات و نهایتا ساخت گزارش می باشد.

تعریف ساختار داده ها

در این قسمت می توان چندین Data Model تعریف نمود که هر یک شامل چند Data Set و ارتباطات آنها خواهند بود و هر یک اطلاعات خود را در صورت لزوم با دریافت پارامترهایی از طریق اجرای یک Query و یا Stored Procedure واکشی می نمایند.
گزارش ساز می تواند جهت دریافت اطلاعات به انواع پایگاه داده های متداول متصل شود و در یک گزارش می توان همزمان از چند منبع اطلاعات استفاده نموده و حتی روی آنها Relation هایی را تعریف نمود.

تعریف الگوی گزارشات

در این قسمت می توان گزارشاتی را بدون داده تعریف نمود این گزارشات می تواند دارای پارامتر هایی نیز باشند. در این الگوها ابعاد صفحه، الگوی سربرگ، شمارنده صفحه و ... تعریف می گردد.

ساخت گزارش

در قسمتی که کاربر به ساخت گزارش می پردازد، در هنگام ساخت گزارش ساختاری مبنی بر Wizard وجود دارد که کاربر می تواند از آن استفاده نماید، این روال به گونه ای خواهد بود که در آن کاربر ابتدا به انتخاب منبع اطلاعاتی گزارش راهنمایی می شود، دید کاربر به اطلاعات سیستم محدود به Data Model هایی خواهد بود که دسترسی آنها به او داده شده باشد و سپس کاربر به صورت اختیاری می تواند از یک الگوی گزارش استفاده نماید و یا از یک صفحه خالی شروع به ساخت گزارش نماید که در هر حال در صورت نیاز به پارامترهایی از طرف منبع اطلاعات یا الگو این پارامتر ها به صورت خودکار در گزارش اضافه می شوند. در ادامه کاربر می تواند فرمت گزارش را از بین حالت های Tabular, Matrix, Chart و ... انتخاب نموده و جزئیات هر فرمت از کاربر اخذ خواهد شد. در نهایت کاربر Designer سیستم را خواهد دید و می تواند در این محیط به تغیر در ظاهر گزارش اقدام نماید. کاربر می تواند در این محیط به تغییر در منابع اطلاعات پارامترها و سایر موارد بپردازد و در واقع می تواند با عدم ورود به Wizard مستقیما به این محیط آمده و اقدام به تولید گزارش نماید. در این محیط امکان اجرا و ملاحظه پیش نمایش گزارش وجود دارد. در نهایت باید نحوه دریافت پارامترهای گزارش مشخص شود که یکی از حالات دریافت در زمان اجرا، ارائه مقدار ثابت یا دریافت از سیستم خواهد بود که در این صورت از لیست پارامترهای سیستم باید انتخاب شود پارامترهای سیستم مواردی از قبیل کاربر جاری، تاریخ جاری و ... خواهند بود. در این مرحله اطلاعات گزارش در سیستم ثبت می گردند و در آخرین گام کاربر می تواند گزارش را به صورت شخصی یا عمومی به قسمتی از منوی سیستم اضافه می کند.
جهت ویرایش یک گزارش کاربر مجددا می تواند از Wizard استفاده نماید که تمامی انتخاب های قبلی کاربر به او نمایش داده می شوند، لازم به ذکر است اگر گزارشی از طریق Wizard ویرایش گردد تغییرات دستی کاربر از بین می رود ولی در حالت ویرایش دستی کاربر مستقیما به Designer هدایت می شود و اگر در طی ویرایش کاربر پارامتر جدیدی اضافه نماید پیش از ثبت تغییرات باید وضعیت آن را مشخص نماید. و سپس می تواند نسبت به اضافه کردن گزارش به منو اقدام نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.